October 22, 2018

HUZUR İKLİMİ

  • 1 Year önce
  • 0


Doç. Dr. Mahmut Askeri KÜÇÜKKAYA

“HUZUR İKLİMİ” PROGRAMI

            Eğitim sistemlerinin ana konusu insandır. İnsanın kendini tanıması kendisi ile barışık olması ve yaşadığı çevreye pozitif anlamda katkı sunması bütün düşüncelerin ana gayesidir. Toplumsal huzur ve barışın temininde inançlı, sağlam karakterli ve düzgün şahsiyet sahibi insanların rolü yadsınamaz. Huzur İklimi adlı program bu düşünce ve fikir ile hazırlanıp yayına sunulmaktadır.

İnsan, kâinat ve Allah ilişkisinde; insanın sorumlulukları, görevleri ve davranışlarının inancımız ve kültürümüze göre nasıl olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Doğru İslam ve İslam Dininin doğruluğunu anlatma gayesi asıl hedefimizdir.

Programın muhatap kitlesi çocuk, genç, kadın, erkek ve yaşlı insanlarımızdır. İhtiyaç duyulan ve anlatımında fayda görülen her konu ile insanımızın karşısına çıkılmaktadır. En önemli öğe, insanın iyi ve doğrudan yana değişimini sağlamaktır. Olumsuzlukların değişebilmesi insanın değişimine bağlıdır. Programda ihtiyaç duyulan her konu etraflıca irdelenmekte ve anlaşılır bir dil ile açıklanmaya çalışılmaktadır.

Günümüz ekonomik sıkıntı ve psikolojik rahatsızlıkların getirdiği ruhsal bunalım, stres, depresyon ve anksiyete bağlı buhranların altında ezilen insan davranışlarının eğitimine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Aile kurumunun kutsal bir değer olduğu inancının topluma yerleştirilmesinin birçok sıkıntıların ortadan kalkmasına sebep olacağı muhakkaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz (s.a.v) in öğretisinde insana bakan bireysel, toplumsal ve hayati anlamda ışık tutan davranışları ve hadisleri bizlere yol gösterici olmaktadır. Bütün yönleri ile edep ve terbiye eğitimini veren sünnet-i seniyyenin meselelere yol göstericiliğine dikkat çekmeye çalışılmaktadır. Seyirci kitlesinin yaş ve cinsiyet olgularına dikkat edilerek konular özenle seçilmektedir. Konunun uzmanları davet edilmekte ele alınan konu etraflıca açıklanmakta ve bilgilendirilmektedir.

Bireylerin sevgi, saygı, şefkat, merhamet, yardımseverlik ve vefa duygusunun kazanımında gayret gösterilmektedir. Özellikle çocukların aile içi iletişimde etkinlik sağlanmasına dikkatler çekilmektedir. Çocuklara değer verilmesi, sevgi gösterilmesi ve şiddet eğilimlerinden uzaklaştırıcı konuların seçiciliği bulunmaktadır. Ağaç yaşken eğilir düsturuna uygun bir anlayışla çocukluk devrelerinin tümünü kapsayıcı dönemsel eğitimlerin farkındalığı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Gençlerimizin sorunları, gelecek kaygıları, ergenlik problemlerinden kaynaklanan handikaplarına dikkatler çekilmektedir. Aile, okul ve çevre eğitiminin ne denli önemli olduğu anlatılmaktadır. Gençlerin eğitim, kültür, ahlak ve inanç konularına yer verilmektedir. Gençlik psikolojisi göz önünde bulundurularak, gençleri dinleme ve empati kurma yolları gösterilmektedir. Gençliğimizin istenilen seviyeye ulaşması için gerekli izahatlar yapılmaya çalışılmaktadır. Huzur İklimi programında özellikle üzerinde durulan konuların başında kadınlarımız gelmektedir. Kadın masumiyeti ve toplum içerisindeki konumunu güçlendirici konular seçilmektedir. Özellikle bazı kesimlerce kadına uygulanan şiddet olgusunun ne kadar kötü olduğu ifade edilmeye çalışılmaktadır. Kadına değer verilmesi, sevgi ve saygı gösterilmesinin altı çizilmektedir. Yine yaşlıların değerinin bilinmesi saygı ve hürmet gösterilmesi en güzel şekilde hizmet ve bakımlarının yerine getirilmesine dikkat çekilmektedir.

Toplumsal yaşamın sağlıklı, güvenli, huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçirilmesi için gerekli olan tüm konuların işlenmesine gayret edilmektedir. Gelenek ve göreneklerimize uygun, kültür ve medeniyetimizin bize yüklediği misyonun anlaşılması için gerekli konular titizlikle seçilmektedir.

Huzur İklimi dini, ahlaki, eğitim, kültürel, sosyal ve ekonomik konular hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı programlar sunmaya çalışmaktadır.

En derin saygılarımla.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
Önceki «
Sonraki »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir